Back to round index.

BMSC19

Milton Keynes

Division A Low Wins

RoundWinning
Score
Losing
Score
WinnerLoser
9340322John Matthews (A29)Peter Ashurst (A40)
23353325Orla Judge (A17)Kathy Richland (A34)
21355328Matthew Pinner (A25)Peter Ashurst (A40)
25364314Donna Stanton (A24)Ruth MacInerney (A35)
20364317Ian Nichol (A30)Peter Ashurst (A40)
10364344Ruth MacInerney (A35)Raymond Tate (A22)
18365364David Shenkin (A31)Stewart Houten (A18)
9365322James Curley (A39)Paloma Raychbart (A20)
4366362Joseph Bennett (A38)Stewart Brodie (A36)
15368320David Shenkin (A31)Ruth Cawsey (A37)
11368344James Curley (A39)Andrew Eames (A26)
15369347Stewart Houten (A18)Amy Byrne (A32)
8369292Matthew Pinner (A25)Rachelle Whiteoak (A23)
24370345David Shenkin (A31)Peter Ashurst (A40)
14370356Ruth Cawsey (A37)Chris Harrison (A19)
5373261Amy Byrne (A32)Peter Ashurst (A40)
9373368Ruth MacInerney (A35)Stewart Houten (A18)
16373350Ruth Cawsey (A37)Amy Byrne (A32)
19376354Chris Harrison (A19)Mike Whiteoak (A21)
6377358Donna Stanton (A24)John Matthews (A29)
17378351Nuala O'Rourke (A27)Mike Whiteoak (A21)
7378323Ruth Cawsey (A37)Peter Ashurst (A40)
21379304Anne Ashmore (A28)Ruth Cawsey (A37)
14379279James Curley (A39)Robert Richland(Exp) (A14)
10381345Elie Dangoor(Exp) (A9)Orla Judge (A17)
11381353Ian Nichol (A30)Kathy Richland (A34)
25382311Amy Byrne (A32)Karen Willis (A33)
11383367Joseph Bennett (A38)Peter Ashurst (A40)
4384304John Ashmore (A12)John Matthews (A29)
11384363Raymond Tate (A22)John Ashmore (A12)
19384313Amy Byrne (A32)Peter Ashurst (A40)
23384369Ruth MacInerney (A35)Anne Ashmore (A28)
22385379Paul Allan(GM) (A6)Robert Richland(Exp) (A14)
10385341Donna Stanton (A24)Ruth Cawsey (A37)
13386371Orla Judge (A17)Peter Ashurst (A40)
19386302David Shenkin (A31)Steve{Oxford} Perry (A16)
23387371Donna Stanton (A24)Amy Byrne (A32)
17389358David Webb(GM) (A5)Raymond Tate (A22)
14389337Matthew Pinner (A25)Peter Ashurst (A40)
21390346Steve{Oxford} Perry (A16)Stewart Brodie (A36)
13390357Ian Nichol (A30)Raymond Tate (A22)
7391348Orla Judge (A17)Joseph Bennett (A38)
22392383James Curley (A39)Paloma Raychbart (A20)
14393376Paul Gallen(GM) (A2)Karen Willis (A33)
13393328Harshan Lamabadusuriya(GM) (A4)James Curley (A39)
8393387Ian Nichol (A30)John Ashmore (A12)
3394339Stephen Hunt (A10)Steve{Oxford} Perry (A16)
7394369Stewart Brodie (A36)Steve{Oxford} Perry (A16)
2395320Phil Robertshaw(GM) (A7)Anne Ashmore (A28)
20395329Chris Vicary (A15)John Ashmore (A12)
17395347Rachelle Whiteoak (A23)David Shenkin (A31)
6395330Joseph Bennett (A38)Rachelle Whiteoak (A23)
24396373Nuala O'Rourke (A27)Paul Allan(GM) (A6)
1397355Paul Allan(GM) (A6)Karen Willis (A33)
24397346Natalie Zolty (A8)Phil Robertshaw(GM) (A7)
11397370Paloma Raychbart (A20)Chris Harrison (A19)
9397376Donna Stanton (A24)John Ashmore (A12)
20397392Matthew Pinner (A25)Joseph Bennett (A38)
4398345Phil Robertshaw(GM) (A7)Chris Harrison (A19)
2398382Robert Richland(Exp) (A14)Ruth Cawsey (A37)
24398331Chris Harrison (A19)Joseph Bennett (A38)
12398383Ruth MacInerney (A35)Chris Harrison (A19)
24399361Rachelle Whiteoak (A23)John Ashmore (A12)
15399331Nuala O'Rourke (A27)Anne Ashmore (A28)
8400360Steve{Oxford} Perry (A16)Ahmed Khan (A11)
1400395Chris Harrison (A19)Ian Nichol (A30)
12400306Donna Stanton (A24)Paloma Raychbart (A20)
20400348David Shenkin (A31)Donna Stanton (A24)
2400362Stewart Brodie (A36)Ahmed Khan (A11)
11400321Ruth Cawsey (A37)Stewart Houten (A18)
6401378Stewart Houten (A18)Ahmed Khan (A11)
5401375Paloma Raychbart (A20)Anne Ashmore (A28)
24401257Donna Stanton (A24)Anne Ashmore (A28)
21401301Ian Nichol (A30)Rachelle Whiteoak (A23)
17402393Phil Robertshaw(GM) (A7)Chris Vicary (A15)
17402393Ahmed Khan (A11)Ian Nichol (A30)
17402377John Ashmore (A12)Paloma Raychbart (A20)
10402381Nuala O'Rourke (A27)Rachelle Whiteoak (A23)
11402394Amy Byrne (A32)Orla Judge (A17)
16403347Chris Vicary (A15)Andrew Eames (A26)
19403319Paloma Raychbart (A20)Rachelle Whiteoak (A23)
6403274Kathy Richland (A34)Peter Ashurst (A40)
5404339Phil Robertshaw(GM) (A7)Matthew Pinner (A25)
6404353Stephen Hunt (A10)Lewis Mackay(GM) (A3)
2404357Stewart Houten (A18)David Shenkin (A31)
3404352Donna Stanton (A24)Stewart Brodie (A36)
17405333David Eldar(GM) (A1)Paul Allan(GM) (A6)
12405403Steve{Oxford} Perry (A16)Nuala O'Rourke (A27)
19406395Robert Richland(Exp) (A14)Chris Vicary (A15)
18406364Steve{Oxford} Perry (A16)Elie Dangoor(Exp) (A9)
6406362Chris Harrison (A19)Steve{Oxford} Perry (A16)
11406355Donna Stanton (A24)Stephen Hunt (A10)
6406389Ian Nichol (A30)Paloma Raychbart (A20)
7406400David Shenkin (A31)Anne Ashmore (A28)
21406387Karen Willis (A33)David Shenkin (A31)
10406392Kathy Richland (A34)Chris Vicary (A15)
2407303Calum Edwards(Exp) (A13)Kathy Richland (A34)
18408376Paloma Raychbart (A20)Stewart Brodie (A36)
12408392Ruth Cawsey (A37)Joseph Bennett (A38)
3409324Matthew Pinner (A25)Ruth Cawsey (A37)
15410401Natalie Zolty (A8)David Eldar(GM) (A1)
12410339John Ashmore (A12)Matthew Pinner (A25)
9410405Robert Richland(Exp) (A14)David Eldar(GM) (A1)
21410318Orla Judge (A17)Joseph Bennett (A38)
15410374Raymond Tate (A22)Chris Harrison (A19)
17410308Anne Ashmore (A28)Joseph Bennett (A38)
24410378Karen Willis (A33)Stewart Brodie (A36)
18411400Paul Gallen(GM) (A2)Paul Allan(GM) (A6)
1411406Mike Whiteoak (A21)John Ashmore (A12)
6411322Matthew Pinner (A25)Anne Ashmore (A28)
14412406Paul Allan(GM) (A6)Elie Dangoor(Exp) (A9)
16412330Orla Judge (A17)Anne Ashmore (A28)
6412339Amy Byrne (A32)Ruth Cawsey (A37)
9413363Steve{Oxford} Perry (A16)Amy Byrne (A32)
24413401Mike Whiteoak (A21)Matthew Pinner (A25)
15413361Kathy Richland (A34)Mike Whiteoak (A21)
3414399Paul Gallen(GM) (A2)Chris Vicary (A15)
12414367Natalie Zolty (A8)Robert Richland(Exp) (A14)
22414317Elie Dangoor(Exp) (A9)Ruth MacInerney (A35)
24415405Raymond Tate (A22)Amy Byrne (A32)
23415281Rachelle Whiteoak (A23)Raymond Tate (A22)
15415329Andrew Eames (A26)Donna Stanton (A24)
3415407John Matthews (A29)Ruth MacInerney (A35)
16415260Ian Nichol (A30)David Shenkin (A31)
10416368Lewis Mackay(GM) (A3)David Eldar(GM) (A1)
3417388Elie Dangoor(Exp) (A9)Stewart Houten (A18)
8417389Chris Harrison (A19)James Curley (A39)
22417412Chris Harrison (A19)Karen Willis (A33)
3418349David Eldar(GM) (A1)Paloma Raychbart (A20)
1418349Harshan Lamabadusuriya(GM) (A4)Peter Ashurst (A40)
16418344John Ashmore (A12)Steve{Oxford} Perry (A16)
2418390Andrew Eames (A26)Elie Dangoor(Exp) (A9)
13418344Andrew Eames (A26)Nuala O'Rourke (A27)
21418361Nuala O'Rourke (A27)Andrew Eames (A26)
16418396Joseph Bennett (A38)Peter Ashurst (A40)
12419361Stewart Houten (A18)Peter Ashurst (A40)
19420383Ahmed Khan (A11)Karen Willis (A33)
12420341Chris Vicary (A15)Ian Nichol (A30)
5420390Orla Judge (A17)Ruth MacInerney (A35)
14420369Raymond Tate (A22)Nuala O'Rourke (A27)
22421409Rachelle Whiteoak (A23)Stewart Houten (A18)
9422340Chris Vicary (A15)Orla Judge (A17)
2422391Paloma Raychbart (A20)Ruth MacInerney (A35)
10422393James Curley (A39)David Shenkin (A31)
5423389Paul Gallen(GM) (A2)Natalie Zolty (A8)
20423418Paul Gallen(GM) (A2)Robert Richland(Exp) (A14)
12423393Lewis Mackay(GM) (A3)David Webb(GM) (A5)
16423409Robert Richland(Exp) (A14)James Curley (A39)
20423337John Matthews (A29)Rachelle Whiteoak (A23)
12423420Stewart Brodie (A36)Amy Byrne (A32)
11424377Elie Dangoor(Exp) (A9)Rachelle Whiteoak (A23)
10424423Robert Richland(Exp) (A14)Paul Gallen(GM) (A2)
7424401Kathy Richland (A34)John Matthews (A29)
24425404David Eldar(GM) (A1)Paul Gallen(GM) (A2)
20425401Mike Whiteoak (A21)Orla Judge (A17)
4425321Nuala O'Rourke (A27)David Shenkin (A31)
22425340David Shenkin (A31)John Matthews (A29)
14425343Ruth MacInerney (A35)Ian Nichol (A30)
17425381Ruth MacInerney (A35)Karen Willis (A33)
8426415David Eldar(GM) (A1)Paul Gallen(GM) (A2)
17426391Chris Harrison (A19)Amy Byrne (A32)
25426400Raymond Tate (A22)Andrew Eames (A26)
19426424Matthew Pinner (A25)Joseph Bennett (A38)
5426358Ian Nichol (A30)John Matthews (A29)
19427426Raymond Tate (A22)Donna Stanton (A24)
20428377Calum Edwards(Exp) (A13)Paul Allan(GM) (A6)
6428315Mike Whiteoak (A21)Phil Robertshaw(GM) (A7)
22428423Mike Whiteoak (A21)Raymond Tate (A22)
12428366Raymond Tate (A22)Anne Ashmore (A28)
7428399Karen Willis (A33)Paloma Raychbart (A20)
7428354Ruth MacInerney (A35)Amy Byrne (A32)
23429384Ahmed Khan (A11)David Webb(GM) (A5)
13430310Stephen Hunt (A10)John Matthews (A29)
11430370Ahmed Khan (A11)Anne Ashmore (A28)
25430380Steve{Oxford} Perry (A16)John Matthews (A29)
1430428Anne Ashmore (A28)Calum Edwards(Exp) (A13)
12430418Kathy Richland (A34)Stephen Hunt (A10)
17430382Ruth Cawsey (A37)Stewart Houten (A18)
14432366David Eldar(GM) (A1)Mike Whiteoak (A21)
14432371Stewart Houten (A18)Orla Judge (A17)
19432323Stewart Houten (A18)Anne Ashmore (A28)
7432426Nuala O'Rourke (A27)Calum Edwards(Exp) (A13)
8432428Amy Byrne (A32)Anne Ashmore (A28)
24432375Ruth MacInerney (A35)Ruth Cawsey (A37)
11433407David Webb(GM) (A5)Phil Robertshaw(GM) (A7)
21433425Phil Robertshaw(GM) (A7)Lewis Mackay(GM) (A3)
14433392Chris Vicary (A15)David Webb(GM) (A5)
17433328John Matthews (A29)Matthew Pinner (A25)
25433381James Curley (A39)Elie Dangoor(Exp) (A9)
13434403David Eldar(GM) (A1)Karen Willis (A33)
1435391Natalie Zolty (A8)Stewart Brodie (A36)
2435402Stephen Hunt (A10)Raymond Tate (A22)
6435413Orla Judge (A17)Stewart Brodie (A36)
18435398Nuala O'Rourke (A27)Ian Nichol (A30)
15436375John Ashmore (A12)Elie Dangoor(Exp) (A9)
25436333Paloma Raychbart (A20)Ruth Cawsey (A37)
22436379Donna Stanton (A24)Peter Ashurst (A40)
16436356John Matthews (A29)Chris Harrison (A19)
24436418Ian Nichol (A30)Orla Judge (A17)
1437404Paul Gallen(GM) (A2)Joseph Bennett (A38)
24437432Lewis Mackay(GM) (A3)Chris Vicary (A15)
3437307Harshan Lamabadusuriya(GM) (A4)Chris Harrison (A19)
8437405Natalie Zolty (A8)Mike Whiteoak (A21)
11437414Calum Edwards(Exp) (A13)David Eldar(GM) (A1)
5437327Chris Vicary (A15)Chris Harrison (A19)
22437417Nuala O'Rourke (A27)David Webb(GM) (A5)
23437383Karen Willis (A33)Peter Ashurst (A40)
21438414Paul Gallen(GM) (A2)David Webb(GM) (A5)
15438332Robert Richland(Exp) (A14)Ruth MacInerney (A35)
24438396Steve{Oxford} Perry (A16)David Webb(GM) (A5)
9438378Rachelle Whiteoak (A23)Kathy Richland (A34)
23438333Ruth Cawsey (A37)Ian Nichol (A30)
4439370David Webb(GM) (A5)David Eldar(GM) (A1)
15439402Stephen Hunt (A10)Paloma Raychbart (A20)
22439331Ahmed Khan (A11)Andrew Eames (A26)
5439351Robert Richland(Exp) (A14)Calum Edwards(Exp) (A13)
4440411Harshan Lamabadusuriya(GM) (A4)Stephen Hunt (A10)
12440386Rachelle Whiteoak (A23)Mike Whiteoak (A21)
23440431Stewart Brodie (A36)Matthew Pinner (A25)
25441403Lewis Mackay(GM) (A3)Calum Edwards(Exp) (A13)
10441421Natalie Zolty (A8)Stephen Hunt (A10)
7441416Rachelle Whiteoak (A23)Chris Harrison (A19)
9442309Ahmed Khan (A11)Joseph Bennett (A38)
20442398Steve{Oxford} Perry (A16)Stewart Houten (A18)
10442413Stewart Brodie (A36)Stewart Houten (A18)
14442300Stewart Brodie (A36)Anne Ashmore (A28)
5443332David Shenkin (A31)Joseph Bennett (A38)
15444313Lewis Mackay(GM) (A3)Calum Edwards(Exp) (A13)
16444404Stewart Houten (A18)Matthew Pinner (A25)
22445387Paul Gallen(GM) (A2)Lewis Mackay(GM) (A3)
1445441Nuala O'Rourke (A27)Chris Vicary (A15)
11445419Nuala O'Rourke (A27)Ruth MacInerney (A35)
8445389Kathy Richland (A34)Raymond Tate (A22)
2446353Natalie Zolty (A8)Donna Stanton (A24)
24446372Calum Edwards(Exp) (A13)Ahmed Khan (A11)
8446440Stewart Houten (A18)Donna Stanton (A24)
23446412Nuala O'Rourke (A27)James Curley (A39)
19447408Calum Edwards(Exp) (A13)Stephen Hunt (A10)
4447429Mike Whiteoak (A21)Anne Ashmore (A28)
13447327Amy Byrne (A32)Matthew Pinner (A25)
25447373Joseph Bennett (A38)Kathy Richland (A34)
21448375Natalie Zolty (A8)Chris Vicary (A15)
20448382Chris Harrison (A19)Elie Dangoor(Exp) (A9)
18448375James Curley (A39)Kathy Richland (A34)
5449419David Eldar(GM) (A1)Harshan Lamabadusuriya(GM) (A4)
4449425Ian Nichol (A30)James Curley (A39)
12450412Paul Allan(GM) (A6)Phil Robertshaw(GM) (A7)
14450424Calum Edwards(Exp) (A13)Natalie Zolty (A8)
6450405Robert Richland(Exp) (A14)Andrew Eames (A26)
23450409Chris Vicary (A15)Harshan Lamabadusuriya(GM) (A4)
15450443James Curley (A39)David Webb(GM) (A5)
7451389David Eldar(GM) (A1)Paul Allan(GM) (A6)
10451322Paloma Raychbart (A20)Matthew Pinner (A25)
18451333Anne Ashmore (A28)Peter Ashurst (A40)
13452267Paul Gallen(GM) (A2)Mike Whiteoak (A21)
9452429Natalie Zolty (A8)Phil Robertshaw(GM) (A7)
9453375Paul Allan(GM) (A6)Andrew Eames (A26)
18453392Chris Vicary (A15)Calum Edwards(Exp) (A13)
1453434Paloma Raychbart (A20)John Matthews (A29)
8453413Karen Willis (A33)Joseph Bennett (A38)
18454363John Ashmore (A12)Andrew Eames (A26)
25454402Chris Harrison (A19)Paul Allan(GM) (A6)
1454399Andrew Eames (A26)Stewart Houten (A18)
16454385Kathy Richland (A34)Karen Willis (A33)
8454401Ruth MacInerney (A35)Peter Ashurst (A40)
19454296Stewart Brodie (A36)Kathy Richland (A34)
12455442Paul Gallen(GM) (A2)James Curley (A39)
3455419David Shenkin (A31)Andrew Eames (A26)
1456383David Eldar(GM) (A1)Ruth MacInerney (A35)
18456414David Eldar(GM) (A1)Lewis Mackay(GM) (A3)
12456448Harshan Lamabadusuriya(GM) (A4)Calum Edwards(Exp) (A13)
4456446Paul Allan(GM) (A6)Paul Gallen(GM) (A2)
20456420Karen Willis (A33)Ruth Cawsey (A37)
15456331Stewart Brodie (A36)Peter Ashurst (A40)
8457424David Webb(GM) (A5)Harshan Lamabadusuriya(GM) (A4)
4457388Robert Richland(Exp) (A14)Elie Dangoor(Exp) (A9)
8457380Paloma Raychbart (A20)Nuala O'Rourke (A27)
15457424Matthew Pinner (A25)Orla Judge (A17)
5457378Andrew Eames (A26)Mike Whiteoak (A21)
19457375Andrew Eames (A26)John Matthews (A29)
20457400Andrew Eames (A26)James Curley (A39)
9457361Karen Willis (A33)Stephen Hunt (A10)
18457437Ruth MacInerney (A35)Mike Whiteoak (A21)
19458351Harshan Lamabadusuriya(GM) (A4)Nuala O'Rourke (A27)
19458386David Webb(GM) (A5)Ruth MacInerney (A35)
22459386David Eldar(GM) (A1)Phil Robertshaw(GM) (A7)
18459439Stephen Hunt (A10)David Webb(GM) (A5)
9459386Chris Harrison (A19)Matthew Pinner (A25)
4459450Andrew Eames (A26)Steve{Oxford} Perry (A16)
4460353Natalie Zolty (A8)Rachelle Whiteoak (A23)
20460357Stephen Hunt (A10)Raymond Tate (A22)
16460409Mike Whiteoak (A21)Ahmed Khan (A11)
3460401James Curley (A39)Raymond Tate (A22)
7460336James Curley (A39)Donna Stanton (A24)
2461371Paul Gallen(GM) (A2)Nuala O'Rourke (A27)
25461375Paul Gallen(GM) (A2)Natalie Zolty (A8)
23461337Elie Dangoor(Exp) (A9)John Matthews (A29)
17461308Orla Judge (A17)Peter Ashurst (A40)
16461342Paloma Raychbart (A20)Elie Dangoor(Exp) (A9)
7461361Mike Whiteoak (A21)Stephen Hunt (A10)
13461378Ruth Cawsey (A37)Stewart Brodie (A36)
18461395Joseph Bennett (A38)Amy Byrne (A32)
8462326Stephen Hunt (A10)Phil Robertshaw(GM) (A7)
11463434Natalie Zolty (A8)Paul Allan(GM) (A6)
23463369Steve{Oxford} Perry (A16)Mike Whiteoak (A21)
8463332Ruth Cawsey (A37)John Matthews (A29)
3464381Paul Allan(GM) (A6)Orla Judge (A17)
2464418Steve{Oxford} Perry (A16)James Curley (A39)
20464410Paloma Raychbart (A20)Ruth MacInerney (A35)
12464426Karen Willis (A33)Andrew Eames (A26)
9466424Paul Gallen(GM) (A2)David Webb(GM) (A5)
14466362Paloma Raychbart (A20)Steve{Oxford} Perry (A16)
3466342Mike Whiteoak (A21)Amy Byrne (A32)
7466450Raymond Tate (A22)Stewart Houten (A18)
18466408Donna Stanton (A24)Matthew Pinner (A25)
10466311Anne Ashmore (A28)Peter Ashurst (A40)
18466386John Matthews (A29)Ahmed Khan (A11)
3467376Calum Edwards(Exp) (A13)Phil Robertshaw(GM) (A7)
19467428Orla Judge (A17)Ruth Cawsey (A37)
2467389Matthew Pinner (A25)Lewis Mackay(GM) (A3)
5467436Nuala O'Rourke (A27)Karen Willis (A33)
11467408John Matthews (A29)Stewart Brodie (A36)
21467424John Matthews (A29)Raymond Tate (A22)
22467349Joseph Bennett (A38)Ruth Cawsey (A37)
25468372Stewart Houten (A18)Ian Nichol (A30)
6469367David Eldar(GM) (A1)Chris Vicary (A15)
4469335Raymond Tate (A22)Peter Ashurst (A40)
3469344Ian Nichol (A30)Peter Ashurst (A40)
2470327Harshan Lamabadusuriya(GM) (A4)Ian Nichol (A30)
16470362Paul Allan(GM) (A6)Lewis Mackay(GM) (A3)
11470338Chris Vicary (A15)Steve{Oxford} Perry (A16)
25470385Orla Judge (A17)John Ashmore (A12)
14470395Amy Byrne (A32)Joseph Bennett (A38)
6471377Paul Gallen(GM) (A2)Calum Edwards(Exp) (A13)
1471326Robert Richland(Exp) (A14)Matthew Pinner (A25)
23471448Andrew Eames (A26)Stephen Hunt (A10)
25472404Stephen Hunt (A10)Matthew Pinner (A25)
11473326Mike Whiteoak (A21)Karen Willis (A33)
16473438Stewart Brodie (A36)Rachelle Whiteoak (A23)
24474309Harshan Lamabadusuriya(GM) (A4)Robert Richland(Exp) (A14)
8474330Paul Allan(GM) (A6)Robert Richland(Exp) (A14)
22474415Natalie Zolty (A8)Calum Edwards(Exp) (A13)
4474291Ruth MacInerney (A35)Kathy Richland (A34)
2475328Paul Allan(GM) (A6)Rachelle Whiteoak (A23)
7476452Chris Vicary (A15)Matthew Pinner (A25)
22476468Matthew Pinner (A25)Anne Ashmore (A28)
16478432David Eldar(GM) (A1)Natalie Zolty (A8)
7478307Lewis Mackay(GM) (A3)Natalie Zolty (A8)
18478355Phil Robertshaw(GM) (A7)Harshan Lamabadusuriya(GM) (A4)
19478418John Ashmore (A12)James Curley (A39)
2478312Chris Harrison (A19)Peter Ashurst (A40)
12478384John Matthews (A29)Orla Judge (A17)
13478320Ruth MacInerney (A35)Steve{Oxford} Perry (A16)
6479392David Webb(GM) (A5)Paul Allan(GM) (A6)
8479378Elie Dangoor(Exp) (A9)Chris Vicary (A15)
22479323Steve{Oxford} Perry (A16)Ian Nichol (A30)
13479413Kathy Richland (A34)Paloma Raychbart (A20)
9480280Harshan Lamabadusuriya(GM) (A4)Mike Whiteoak (A21)
7480422Robert Richland(Exp) (A14)David Webb(GM) (A5)
17480405Robert Richland(Exp) (A14)Andrew Eames (A26)
2480366Chris Vicary (A15)Joseph Bennett (A38)
10480391Steve{Oxford} Perry (A16)Joseph Bennett (A38)
21480474Mike Whiteoak (A21)Donna Stanton (A24)
3480344Rachelle Whiteoak (A23)Karen Willis (A33)
24480294Andrew Eames (A26)Paloma Raychbart (A20)
11481463Lewis Mackay(GM) (A3)Paul Gallen(GM) (A2)
18481334Chris Harrison (A19)Orla Judge (A17)
14481422Rachelle Whiteoak (A23)Donna Stanton (A24)
5481407Stewart Brodie (A36)John Ashmore (A12)
5482333Elie Dangoor(Exp) (A9)Donna Stanton (A24)
17482390Elie Dangoor(Exp) (A9)Stewart Brodie (A36)
7482375Ahmed Khan (A11)Elie Dangoor(Exp) (A9)
14482328David Shenkin (A31)John Matthews (A29)
5482411Kathy Richland (A34)Ruth Cawsey (A37)
9483368Lewis Mackay(GM) (A3)Ian Nichol (A30)
8483435Andrew Eames (A26)Lewis Mackay(GM) (A3)
10483383John Matthews (A29)Amy Byrne (A32)
7484329Paul Gallen(GM) (A2)Harshan Lamabadusuriya(GM) (A4)
10484392Paul Allan(GM) (A6)Harshan Lamabadusuriya(GM) (A4)
13484240Chris Vicary (A15)Robert Richland(Exp) (A14)
2485289David Webb(GM) (A5)Mike Whiteoak (A21)
14486401Phil Robertshaw(GM) (A7)Ahmed Khan (A11)
4486287Orla Judge (A17)Ruth Cawsey (A37)
3487367Anne Ashmore (A28)Kathy Richland (A34)
4488332Chris Vicary (A15)Paloma Raychbart (A20)
18489315Raymond Tate (A22)Karen Willis (A33)
17489299Donna Stanton (A24)Steve{Oxford} Perry (A16)
21490339Paul Allan(GM) (A6)John Ashmore (A12)
6491415Raymond Tate (A22)David Shenkin (A31)
7491291Andrew Eames (A26)John Ashmore (A12)
10492283Calum Edwards(Exp) (A13)Chris Harrison (A19)
2492456Karen Willis (A33)Orla Judge (A17)
25493392Mike Whiteoak (A21)Peter Ashurst (A40)
5494366Ahmed Khan (A11)Raymond Tate (A22)
9494341Calum Edwards(Exp) (A13)David Shenkin (A31)
1494490Steve{Oxford} Perry (A16)Raymond Tate (A22)
3495375Natalie Zolty (A8)Ahmed Khan (A11)
4495432Karen Willis (A33)Stewart Houten (A18)
10496347John Ashmore (A12)Ahmed Khan (A11)
10496356Mike Whiteoak (A21)Ian Nichol (A30)
18497420Natalie Zolty (A8)Robert Richland(Exp) (A14)
2498263John Ashmore (A12)Amy Byrne (A32)
13498394Chris Harrison (A19)Stewart Houten (A18)
12499384Ahmed Khan (A11)David Shenkin (A31)
23499406John Ashmore (A12)Chris Harrison (A19)
1500347Elie Dangoor(Exp) (A9)David Shenkin (A31)
9500397Elie Dangoor(Exp) (A9)Nuala O'Rourke (A27)
16500455Calum Edwards(Exp) (A13)David Webb(GM) (A5)
22500413Chris Vicary (A15)Stephen Hunt (A10)
21501387Ahmed Khan (A11)Ruth MacInerney (A35)
15502415Harshan Lamabadusuriya(GM) (A4)Chris Vicary (A15)
5502363Paul Allan(GM) (A6)Stephen Hunt (A10)
25503420Harshan Lamabadusuriya(GM) (A4)Chris Vicary (A15)
13503412Phil Robertshaw(GM) (A7)Donna Stanton (A24)
1503368Stephen Hunt (A10)James Curley (A39)
1503238Rachelle Whiteoak (A23)Orla Judge (A17)
9503350Anne Ashmore (A28)Ruth Cawsey (A37)
13503257Anne Ashmore (A28)Joseph Bennett (A38)
2504412David Eldar(GM) (A1)John Matthews (A29)
16504336Stephen Hunt (A10)Ruth MacInerney (A35)
17505413Stephen Hunt (A10)Kathy Richland (A34)
25506401David Eldar(GM) (A1)Ahmed Khan (A11)
16506423Phil Robertshaw(GM) (A7)Raymond Tate (A22)
18506350Rachelle Whiteoak (A23)Ruth Cawsey (A37)
1506464Donna Stanton (A24)Ahmed Khan (A11)
8506318David Shenkin (A31)Stewart Brodie (A36)
14507496Stephen Hunt (A10)John Ashmore (A12)
1508411Lewis Mackay(GM) (A3)Ruth Cawsey (A37)
13508429Ahmed Khan (A11)Rachelle Whiteoak (A23)
25509443David Webb(GM) (A5)Stewart Brodie (A36)
21509320Elie Dangoor(Exp) (A9)Kathy Richland (A34)
3510354Lewis Mackay(GM) (A3)Robert Richland(Exp) (A14)
21510419Stewart Houten (A18)Amy Byrne (A32)
17511404Lewis Mackay(GM) (A3)Harshan Lamabadusuriya(GM) (A4)
6511361Harshan Lamabadusuriya(GM) (A4)Natalie Zolty (A8)
5511324Rachelle Whiteoak (A23)David Webb(GM) (A5)
13512414Calum Edwards(Exp) (A13)Elie Dangoor(Exp) (A9)
20513392David Webb(GM) (A5)Harshan Lamabadusuriya(GM) (A4)
3514330David Webb(GM) (A5)John Ashmore (A12)
19514314Elie Dangoor(Exp) (A9)Ian Nichol (A30)
3514421Joseph Bennett (A38)Nuala O'Rourke (A27)
16516381Nuala O'Rourke (A27)Donna Stanton (A24)
24519365Stewart Houten (A18)Kathy Richland (A34)
24519373James Curley (A39)John Matthews (A29)
23521407Calum Edwards(Exp) (A13)Robert Richland(Exp) (A14)
25521364David Shenkin (A31)Robert Richland(Exp) (A14)
23522367David Eldar(GM) (A1)Lewis Mackay(GM) (A3)
15522294Steve{Oxford} Perry (A16)Rachelle Whiteoak (A23)
21523363Robert Richland(Exp) (A14)Stephen Hunt (A10)
23524369Paloma Raychbart (A20)David Shenkin (A31)
5524405James Curley (A39)Stewart Houten (A18)
17526347Calum Edwards(Exp) (A13)James Curley (A39)
14527388Lewis Mackay(GM) (A3)Harshan Lamabadusuriya(GM) (A4)
5528411Lewis Mackay(GM) (A3)Steve{Oxford} Perry (A16)
16530403Paul Gallen(GM) (A2)Harshan Lamabadusuriya(GM) (A4)
19530402Phil Robertshaw(GM) (A7)Lewis Mackay(GM) (A3)
4530418Calum Edwards(Exp) (A13)Matthew Pinner (A25)
15530309John Matthews (A29)Joseph Bennett (A38)
15530378Karen Willis (A33)Ian Nichol (A30)
20531306Ahmed Khan (A11)Kathy Richland (A34)
25532299Anne Ashmore (A28)Rachelle Whiteoak (A23)
17533367Natalie Zolty (A8)Paul Gallen(GM) (A2)
6533332Karen Willis (A33)Elie Dangoor(Exp) (A9)
21534486Harshan Lamabadusuriya(GM) (A4)Paloma Raychbart (A20)
11534341David Shenkin (A31)Matthew Pinner (A25)
19535425David Eldar(GM) (A1)Paul Gallen(GM) (A2)
13535471Lewis Mackay(GM) (A3)Paul Allan(GM) (A6)
15535433Phil Robertshaw(GM) (A7)Paul Gallen(GM) (A2)
20535421Nuala O'Rourke (A27)Stewart Brodie (A36)
9538319Raymond Tate (A22)Stewart Brodie (A36)
20539367David Eldar(GM) (A1)Phil Robertshaw(GM) (A7)
24539413Elie Dangoor(Exp) (A9)Stephen Hunt (A10)
6539263John Ashmore (A12)Nuala O'Rourke (A27)
20546377Lewis Mackay(GM) (A3)Natalie Zolty (A8)
22546446Orla Judge (A17)Stewart Brodie (A36)
7547364Phil Robertshaw(GM) (A7)Ian Nichol (A30)
13548319John Ashmore (A12)David Shenkin (A31)
19549442Natalie Zolty (A8)Paul Allan(GM) (A6)
10550303David Webb(GM) (A5)Andrew Eames (A26)
13550339David Webb(GM) (A5)Natalie Zolty (A8)
4551314Lewis Mackay(GM) (A3)Donna Stanton (A24)
11551331Harshan Lamabadusuriya(GM) (A4)Robert Richland(Exp) (A14)
1551390David Webb(GM) (A5)Amy Byrne (A32)
10551359Phil Robertshaw(GM) (A7)Karen Willis (A33)
23552435Phil Robertshaw(GM) (A7)Paul Allan(GM) (A6)
22554267Kathy Richland (A34)Amy Byrne (A32)
12557399David Eldar(GM) (A1)Elie Dangoor(Exp) (A9)
6558336James Curley (A39)Ruth MacInerney (A35)
22561326Harshan Lamabadusuriya(GM) (A4)John Ashmore (A12)
14569317Andrew Eames (A26)Kathy Richland (A34)
8571359Calum Edwards(Exp) (A13)Orla Judge (A17)
23573337Paul Gallen(GM) (A2)Natalie Zolty (A8)
23574347Stewart Houten (A18)Joseph Bennett (A38)
25578297Phil Robertshaw(GM) (A7)Nuala O'Rourke (A27)
21579429David Eldar(GM) (A1)Calum Edwards(Exp) (A13)
21581416James Curley (A39)Chris Harrison (A19)
20582267Amy Byrne (A32)Anne Ashmore (A28)
4597270Ahmed Khan (A11)Amy Byrne (A32)
1602384Phil Robertshaw(GM) (A7)Kathy Richland (A34)
15604348Paul Allan(GM) (A6)Ahmed Khan (A11)

This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact Stewart Holden or John Chew.